Palografen har forlatt oss

14. april 2015 gikk det ikke mer, og Palografens styre har meldt oppbud. Palografen finnes ikke lenger.

Vi takker alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere for samarbeidet.

Palografen bygget på IGM Bergen og tidligere Grafisk kompetansesenter Bergen. Vi har dermed en 25 år lang historie som kompetansesenter for mediabransjen. I januar feiret vi 10-årsjubileum som Palografen.

Palografen har vært sårbare for svingninger i bransjen. Den voldsomme omleggingen i avisbransjen har ført til store omstillinger, også hos oss. Samtidig er også den tradisjonelle grafiske bransjen i kraftig endring. Samlet har dette ført til en betydelig nedgang i firmaets inntekter. Styret mener det ikke er grunnlag for videre drift.

Trenger du å kontakte noen av oss, kan det gjøres slik:

Helge-John: helge.john.h@gmail.com. Tlf. 971 68 536

Per Arne: paffen@gmail.com. Tlf. 911 688 22

Styreleder Eirin Bratland: eirin@vngf.no