I InDesigns kjerne

Palografens Trond Roar Eide er på plass i Seattle, Washington, USA, på ;The InDesignSecrets Print and ePublishing Conference. Konferansen holdes på Indesign-teamets undervisningssenter, ganske tett på kjernen med andre ord. Formålet med konferansen er å få innblikk i de nye mulighetene som har kommet i både for trykk og epublisering, eller krysspublisering som mange også velger å kalle det.
Første dag har derimot gått med til å gå igjennom det meste av de nye og forbedrede funksjonene i Adobe InDesign CS5.
Programmet jeg deltok i var det tidligere produktmanager for InDesign, Michael Ninness som sto for. Få personer har så mye og intern kjennskap til hvorfor ting er som det er i programmet, kjekt å høre hva de har tenkt og hvorfor.

Det er svært mange nye funksjoner i Adobe InDesign CS5 og jeg nevner bare noen få her: .(Kommer tilbake mer i detalj senere)

 • Interaktivitet, man kan nå f.eks. lage SWF-flash filer direkte i programme, dvs at man har fått helt nye verktøy for interaktivitet. Så om man ikke ønsker å lære Adobe Flash så er det faktisk mulig å lage dette direkte fra InDesign og eksportere til SWF.
 • Bedre og mer interaktivitet eksportert til PDF
 • Nytt Pagetool verktøy, som gjør det mulig å lage feks visitkort og brevark i samme dokument. De som har laget magasincover med halv utbrett vil også glede seg over at dette er ordnet på.
 • Nye muligheter med avsnittsmaler, Span Columns, der en tittel f.eks. kan gå over 3 spalter i samme tekstboks.
 • Spalter innenfor en spalte, dvs splittede spalter innenfor samme tekstboks.
 • Langt bedre seleksjonsverktøy, vi har nå ikke så mye bruk for den hvite pilen lenger, takk og pris.
 • Gridify, dvs lage grids av elementer fra alle verktøy. I praksis betyr det at om man lager en bildeboks så vil du kunne trykke piltast høyre og dele opp boksen i to like deler og om man presser i tillegg pil ned etterpå vil man få et grid med 4 bokser. Skikkelig tøft… (har noen ekstra tips på dette…;)
 • Gap-tool, man kan justere luften mellom to eller flere objekter, forenkler layoutarbeid kraftig.
 • Nytt vindu for ToolTips, dvs man får opp alle funksjonene og snarveiene til det verktøyet du velger, godt for deg som vil lære flere snarveier.
 • Mini Bridge, dvs en slags filbrowser innenfor InDesign…veldig greit siden man da kan se på andre InDesigndokumenter uten å åpne dem, eller se alle elementer ett dokument inneholder.
 • Live Captions, dvs man kan hente ut metadata fra bildefiler som feks bildetekst om man har lagt den på og automatisk få laget en tekstboks med teksten…
 • og mange flere…

Ellers er det veldig mange småting som har blitt forbedret som f.eks:

 • Nye måter å behandle bilder i et objekt på, skalering er nå satt som standard.
 • Tilgang til swatches direkte fra kontrolpanelet
 • Frame edge highligting, dvs er noe i gruppe ser man det og man kan velge et av objektene og gå ut av gruppen med escape (de som kjenner illustrator og flash kjenner seg igjen, men man har ikke brødsmulemenyen i InDesign.
 • Låste objekter er faktisk låste (du får ikke valgt dem slik som i CS4)

Iallefall enormt mange nye og forbedrede ting. Uten å ha arbeidet noe særlig med CS5 så ser dette veldig lovende ut. Overgangen og forbedringer fra CS3 til CS4 var ikke store for den gjengse InDesign-bruker men denne gang er det gjort store hopp i CS5.

Kommer tilbake til mer i morgen…

Trond Roar Eide
trond@palografen.no