Palografen medlem i PDF Association

Palografen er, som første bedrift i Norge, blitt fullverdig medlem i PDF Association.

PDF Association arbeider med utbredelse av PDF-baserte standarder, og er spesielt aktive med å spre utbredelsen av og forståelsen for PDF/A som arkivformat.

– Vår sterke kompetanse innen PDF og arbeidsflyt gjør medlemskap i PDF Assocation til et riktig steg for oss, sier Per Arne Flatberg, fagansvarlig for PDF/A i Palografen.

– Medlemskapet vil gi både oss og våre kunder en fin kommunikasjonskanal med verdens fremste eksperter på området. Samtidig får vi enda en arena å dele vår kompetanse.

PDF/A er selve standarden for langtidsarkivering av rikt, digitalt innhold. Palografen samarbeider med PDF Association og Arkivverket om et stort PDF/A-seminar 17. april.